Classic Norway Hotels kjøpte Hotell Refsnes Gods

på Jeløy ved Moss

Vi er svært glad for at Hotell Refsnes Gods nå blir en del av Classic Norway kjeden, sier Styreleder Erik Berg i Classic Norway. Refsnes Gods blir nok et ikon-produkt i en kjede som hele tiden er fokusert på å knytte til seg førsteklasses hoteller med en sterk historisk forankring. Refsnes Gods, men sin satsing på kunst og historie, er blant de mest spennende produkter i norsk hotellverden.

Familien Salbuvik som er selger av Hotell Refsnes Gods, viderefører deler av sitt eierskap i Classic Norway Eiendom. Widar Salbuvik sier det er svært spennende å få bli en av eierne i det raskt voksende Classic Norway systemet. Med Refsnes Gods teller kjeden hele 18 hoteller og får en antatt omsetning for 2019 på i overkant av kr 400 mill. regnet på årsbasis. Målet på en halv milliard kroner ved utgangen av 2020 forventes dermed å bli oversteget med god margin.

Classic Norway eies i dag med 86 % av familieselskapene Berg Inverst og Canica med lik aksjefordeling.
De resterende aksjene eies av noen mindre investorer. Tilbud om medeierskap i Classic Norway la raskt til rette for enighet mellom partene, sier Erik Berg og Widar Salbuvik.

Reiselivsnæringen, og spesielt dette segmentet, er i god utvikling i Norge. Vi har derfor sterk tro på at Classic Norway vil utvikle seg til en solid og lønnsom investering, sier Widar Salbuvik.