Hjertøyruta 2020

Ingen båtrute sommeren 2020

Hjertøyruta har de 4 siste årene blitt drevet av et lokalt spleiselag, der næringslivet sammen med kommunen har bidratt med midler til sommerbåten. Dermed har det vært mulig for både fastboende og besøkende å komme seg over til den vakre sommerøya for soling, bading, rekreasjon og historie. I år blir det ingen båtrute. Begrunnelsen for avgjørelsen er de strenge smittevernreglene som tilsier minimum 1 meter avstand mellom passasjerene og den økonomiske situasjonen i ruten.

Takk til Spleiselaget

Vi takker det lokale spleiselaget som de 4 siste årene har bidratt med midler til sommerbåten 

Sparebanken Møre, Molde Kommune, Romsdalsmuseet, Istad Kraft AS, Berg Invest AS, Angvik Eiendom AS, Gjensidige Nordmøre og Romsdal, SpareBank1 SMN, Bunnpris Møre AS, Fjordfiesta Furniture AS, Brunvoll AS, Reklameservice AS, Glamox ASA, SpareBank 1 Nordvest, Prezioso Linjebygg AS, DNB Bank ASA, Fasadeprodukter AS, Scandic Seilet Molde, Thon Hotell Moldefjord og Classic Norway Drift AS

"Vi håper, for hele Moldes befolkning samt framtidige turister at dette bare blir et unntaksår"!