Bestill rom nå!

Bestill nå

Historie

Finnøya ligger nord for Harøya, og er knytta sammen med vei og bru. Finnøya er ei lita og idyllisk øy med omlag 100 fastboende. Finnøy ble først brukt til beitemark for buskapen til bøndene på Sandøya. Først i 1868 bosatte de første seg på øya.

 

Finnøya var tidligere et handelsted, med "Holmen" som sentrum. I de gamle lokalene til Finnøy Havstuer ble det produsert klippfisk, sildesalting og annen skipshandel.
Finnøya ble kanskje først kjent for "Finnøymotoren", som var den første motoren som ble laget til bruk ombord i fiskebåter. Nils N. Finnøy bygde sin første fiskebåtmotor i 1902 for Andreas H. og Andreas Eivindsen Finnøy. Dette ble den første norskbygde motoren for fiskeflåten. Nils N. Finnøy fikk kongens fortjenestemedalje i sølv på 70-årsdagen sin 28. November 1935.

Ved Finnøy motor  produseres det i dag  gear og propeller.