Bestill rom nå!

Bestill nå

Samfunnsansvar

gjennom interne rutiner

Gloppen Hotell er sertifisert som Miljøfyrtårn frå 2012. Dette gjeld f.eks bruk av vannbåren varme, gjenvinning av avfall, bevisstheit rundt strømsparing, innkjøp frå miljøsertifiserte leverandørar og andre miljøtiltak.

Gloppen Hotell kjøper mest mulig av råstoffa til matproduksjonen hos 16 råvareleverandørar i kommunen. Frå bær og urter via frukt og grønsaker til kjøtt og fisk. Gjennom dette samarbeidet ønskjer vi å skape oppslutning, entusiasme og stoltheit i ei jordbruksnæring som alltid har vore sterk i vår kommune. Dette er det viktigste området for oss når det gjeld samfunnsansar. Vi har også sertisert oss som Miljøfyrtårn og tenker på miljøet på alle områder. Dette gjeld f.eks bruk av vannbåren varme, gjenvinning av avfall, bevisstheit rundt strømsparing, innkjøp frå miljøsertifiserte leverandørar og andre miljøtiltak. Vi tek også samfunnsansvar gjennom interne rutiner. Det er viktig for oss at alle som jobbar her har det fint, er glade og utviklar seg.

Folkehelse er også grunnleggande, og eit opphald hos oss vil alltid innehalde velsmakande sukker-, gluten,- og laktosefri alternativ. I tillegg brukar vi sjølvsagt reine lokale og naturlege råvarer.

Vi samarbeider også med lokale tilbydarar innan aktivetar og turisme. Dette gjer at vi i dag kan tilby eit breidt spekter av opplevingbar i kultur, natur, leik og moro.

Det er viktig for oss å bidra med det vi kan for å fremme lokale krefter på alle områder, derfor sponsar hotellet også mykje lokalat av festivalar, kultur og idrett.