Bestill rom nå!

Bestill nå

Vertskap

tradisjonar heilt tilbake til 1866

Joachim Siversten fekk i 1853 løyve til å selje øl og drive næringsverksemd på tomtene der Gloppen Hotell står i dag. I 1866 fekk han løyve til å drive hotell, og sette i gang med fleire utvidingar.

Den første i 1879 og den siste i 1925.- som i dag utgjer det kvite sveitserbygget vi er så glade i.

Sivertsen Hotell var eit stolt familiehotell i 5 generasjonar fram til 80-tallet. Etter nokre år med ulike eigarar, kjøpte K. Strømmen Lakseoppdrett hotellet i 1988 og tilsette Dag Moen som dagleg leiar. I 1994 kjøpte ekteparet Dag og Irene Moen det no omdøypte Gloppen Hotell og var vertskap saman fram til 2013, når Dag uventa gjekk bort.

Dag og Irene var opptatt av å bygge hotellet tilbake i tid, trinn for trinn. Satsinga på høg kvalitet i restauranten var også eit viktig arbeid. I 2007 kom Bodil Fjellestad Eikrem tilbake til bygda etter fleire år ute i lære. Ho starta som kjøkkensjef og satsa saman med Dag stort på lokalmat. Det vart bygd eige produksjonskjøken i 2008, som gjorde at hotellet kunne ta imot leveringar og heile slakt frå rundt 20 lokale bønder, fiskarar og jegarar. Denne satsinga på lokal og stort sett ureist mat, har gjeve eit prisdryss til hotellet og lagt grunlaget for ei suksesshistorie som har lagt eit solid grunnlag for heilårsdrift og vidare satsingar. Som f.eks Gloppen Mat same år (les gjerne meir her), og Gloppen Brygg i 2014.

Sidan 2013 har sønene Preben og Dag Håkon vore det stolte vertskap. Preben vart i 2013 landets yngste hotellsjef som 23 åring. Allereie året etter vant han prisen Helt Sjef, som de kan lese meir om her. Preben har trass sin unge alder allereie lang erfaring som kokk med souss-sjefstilling på både Dr. Holms Hotell og berømte Engø Gård på rullebladet. Yngstebror Dag Håkon har også utdanna seg som kokk og hatt lærlingstida si på Spisekroken i Bergen. De kan lese meir om dei i fana medieomtale.

Familien Moen har teke vare på det som fins av gamle møblar og gjenstandar, og har pussa opp meir og meir av den vakre, kvitmåla bygningen. I dag framstår hotellet i ein minst like sjarmerande stand som det gjorde i sine glansdagar.

I 1996 overtok hotellet fiskerettane i Gloppenelva, og sjølv om tidene har endra seg, og hotellet sine gjestar i vintersesongen for det meste består av kurs- og konferansedeltakarar, er det fortsatt laksefiskarane som set sitt preg på sommarmånadane frå juni til september.

Dei vil framleis ha den gode, gamaldagse forpleininga, og det får dei på det tradisjonsrike laksehotellet innerst i Nordfjord!

Les meir på om hotellet sin blogg.