Bestill rom nå!

Bestill nå

Besøk Høgt & Vilt

Urter frå Devik

Etter avtale tilbyr flinke Bjørg omvisning og tesmaking på garden til sin. Opplegget kan tilpassast etter kva de er mest interessert i. De får gjerne ei orientering om drifta og dei ulike urtene de finn her.
Bruket ligg ca. 100 meter over Gloppefjorden med panoramautsikt til fjord og fjell.

Bjørg har gartnarutdanning og erfaring frå grønnsaks- og blomsterproduksjon på friland og i veksthus. Ho ynskte å ha garden som sin arbeidsplass, og byrja  å hausta viltveksande urter for sal. Etter kvart har ho utvida med økologisk dyrking av mange te- og krydderurter. I sommarsessongen tek heile familien del i urteproduksjonen. Det meste vert tørka, og selt som urtetear og –krydder i butikkar og på messer og torg.