Bestill rom nå!

Bestill nå

Stedshistorie

fra istiden til i dag

Ramme har en mangfoldig historie fra istiden til i dag. Fra de første menneskene kom til Ramme i steinalderen, har fjorden og naturlandskapet dannet grunnlag for livsførsel og næring. Med dampmaskinen ble Vestby og Hvitsten tilgjengelig med tog og passasjerbåt. Hvitsten ble et rekreasjonssted for besøkende fra Kristiania (nå Oslo). Flere kjente kunstnere og litterater oppsøkte og bosatte seg i Hvitsten om sommeren. Dette vil danne grunnlag for våre utstillinger og formidlingstilbud.

Norges mest kjente maler, Edvard Munch, bodde og arbeidet på Nedre Ramme i en årrekke fra 1910. Hans tid på stedet er lite kjent innen norsk kunsthistorie, til tross for at han malte flere av sine storslåtte verk her. Arkeologiske utgravninger på Ramme i 2012-13 har avdekket ny kunnskap om denne perioden i hans liv og virke. Dette vil hentes frem og formidles gjennom våre kulturtilbud og utstillinger.

513BECBF073C472AA6A5CA38EABA9892 kvadrat.jpg
9E53FE87074A495882C3A25FD8EF86E3 kvadrat.jpg
6FCA07B25FB74F198BA3DCF57AE3208A kvadratr.jpg