Bestill rom nå!

Bestill nå

Utstillinger

i over 1350 m2

På Ramme gleder vi oss til å kunne vise et bredt spekter av permanente og temporære utstillinger i fremtiden. Det tilrettelegges over 1350 m2 til dette formålet. Rammestiftelsen utvikler utstillingskonsepter for å tilby publikum et bredt spekter av temaer knyttet til den regionale kunst- og kulturarven. Dette arbeidet utføres i samarbeid med andre institusjoner.

Her vil det bli tilrettelagte publikumsaktiviteter gjennom hele året. Vi vil vise utstillinger som tar for seg Edvard Munchs liv og virke på stedet, og andre norske kunstnere med tilknytning til området. Ramme billedgalleris faste samling inkluderer verk av bl.a. Christian og Oda Krohg, Frits Thaulow, Theodor Kittelsen, Paul Fischer, Oscar Wergeland og Edvard Munch. I samarbeid med Munchmuseet har vi kuratert en omfattende utstilling som vil trekke frem Munchs arbeid på Ramme med dekorasjonene til Universitetet i Oslos Aula. Fra og med åpningen vil vi presentere en dokumentarutstilling som vil vise hvordan årene på Ramme var med å videreutvikle Munchs kunstneriske stil og hans liv her.

I arealer vis-à-vis stallen vil vi vise en unik internasjonal samling av vogner og sleder. Vi vil i tillegg vise en utstilling om europeisk havekunst, utviklet etter Drammen Museums utstilling, slik at Havlystparken kan sees i sammenheng med sine inspirasjonskilder. Deretter vil den lokale kulturarven og områdets geologiske grunnforhold bli utgangspunkt for fremtidige utstillinger om historie, arkeologi og geologi.Blant annet:

Edvard Munchs liv og virke

Verk av bl.a. Christian og Oda Krohg, Frits Thaulow, Theodor Kittelsen, Paul Fischer, Oscar Wergeland og Edvard Munch

I arealer vis-à-vis stallen vil vi vise en unik internasjonal samling av vogner og sleder